top of page

Kuidas Espira kasutab kodulehel Sinu poolt jagatud isikuandmeid

Tere tulemast www.espira.ee veebilehele. Me soovime kaitsta teie isikuandmeid ja hindame kõrgelt teie privaatsust. Kui soovid teada saada, kuidas Espira töötleb kodulehel korjatud isikuandmeid, siis palun lugege käesolevaid privaatsuse ja andmekaitse tingimusi (edaspidi Privaatsuspoliitika). Kasutame www.espira.ee raames kogutavaid andmeid teie paremaks teenindamiseks. 

Image by Dan Nelson

1. Teabe kogumine ja kasutamine

Isikuandmed - on ükskõik milline teave/info, mida kogutakse isikupõhiselt või mille alusel on võimalik isikut tuvastada. Andmetöötlus toimub vaid teie poolt vabatahtlikult antud nõusoleku alusel. 

 

Teilt küsitavaid isikuandmeid, näiteks ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit jne säilitatakse Kodulehe kliendisüsteemis 5 aastat. 5 aastase ajamärgi lähenemisel võtab Espira iga inimesega ühendust, et täpsustada kas on soovi jätkuvalt olla uudiskirja registratuuris. Kui vastus on eitav või kui vastust ei saada, kustutatakse  isikuandmed Espira registrist. 

 

Espira ei vastuta ühelgi juhul teie poolt valesti esitatud andmete eest. Eeldame, et kõik teie poolt Kodulehele edastatud andmed on esitatud vabal tahtel, olles eelnevalt põhjalikult tutvunud Kodulehe kõikide tingimustega, seal hulgas käesoleva Privaatsuse ja andmekaitse tingimustega.   

 

E-posti aadress

Espira kodulehel leiate välju mis pakuvad võimalust teil sisestada oma e-posti aadress, näiteks uudiskirjaga liitumise eesmärgil. Teie e-posti kasutame, et saata uudiskirju, sooduspakkumisi ja anname teada korraldavatest võistlustest ja audhinnamägudest.

 

2. Informatsiooni jagamine kolmandatele isikutele

Me ei müü, rendi ega vaheta teie isiku- ja finants- ega muid andmeid kellegagi väljaspool Espira meeskonda. Kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning selle töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ja muude õigusaktidega. 

 

 

3. Informatsiooni turvalisus ja töötlemise asukoht 

Teie isikuandmeid saavad kasutada ainult selleks määratud Espira töötajad, kellel on selleks vastav luba. Nemadki võivad teie isikuandmeid kasutada ainult teatud protseduuridega seoses (klienditeenindus, uudiskirjade ja pakkumiste edastamine, maksete info ja kontroll, tellimuse täitmine). Kasutame kõiki ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid, aga me ei saa garanteerida 100% turvalisust – seda ei eksisteeri kuskil, ei online’is ega offline’is.   

 

 

4. Teie õigused

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus esitada taotlus juurdepääsuks enda isikuandmetele, mida meie töötleme. Uudiskirjaga liitunud kasutajad võivad toatleda isikuandmete eemaldamist nimekirjast või avaldada soovi ajutiselt peatada uudiskirjade saabumist meilikausta. Espira täitab taotlust esimesel võimalusel. 

 

Lisaks eelnevale on teil võimalus tutvuda meie poolt töödeldatavate isikuandmete ja infoga, andmete töötlemise kategooriate, eesmärkide, andmesaajate kategooriate, andmetöötluse perioodi, saamise allika, profileerimise ning selle tähenduse ja tagajärgede kohta. Juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas esitatud info pole teie jaoks piisav, või soovite tutvuda põhjalikumalt ja detailsemalt, siis palume pöörduda Kristjan Rotenbergi poole emaili aadressil kristjan.rotenberg@espira.ee

 

Isikuandmete parandamine  

Juhul kui leiate, et meie poolt omatud ja teie kohta käiv teave on puudulik või vale, on teil õigus seda muuta, täpsustada ja parandada, meiega ühendust võttes ja meid informeerides vajalikest muudatustest kirjutades kristjan.rotenberg@espira.ee

 

Nõusoleku tühistamine

Töötleme teie isikuandmeid alati teilt saadud nõusoleku alusel, vaatamata sellele, on teil alati õigus oma nõusolek andmetöötluseks tagasi võtta. Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta võime säilitada viis aastat. 

 

Kaebuse esitamine

Kui arvate, et andmete töötlemisel rikutakse teie õigusi ja/või andmekaitse õigusaktide nõudeid, siis palume teil alustuseks pöörduda meie poole. Anname endast parima, et lahendada teie mure või taotlus, kõrvaldades kahtlused või esineda võivad võimalikud vead.

Palume teil ühendust võtta Kristjan Rotenbergiga kirjutades oma murest kristjan.rotenberg@espira.ee

Kui meie pakutud probleemi lahendus teid ei rahulda, või leiate et probleemi pole lahendatud piisava põhjalikkusega ega arvestatud teie soove, siis on teil õigus esitada kaebus järelvaleveasutusele, milleks Eesti vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon.

6. Andmete säilitamise pikaajalisus

Kui käesolevates Privaatsustingimustes sätestatud andmete töötlemise ja hoiustamise tähtajad lõppevad, siis kustutame ja/või hävitame teie andmed jäädavalt nii pea kui võimalik arvestades selleks kuluvat mõistlikku aega.

 

7. Käesolevate tingimuste muutmine

Kui me muudame või uuendame Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused Kodulehele. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Uuendamise kuupäev on selgelt välja toodud kohe pealkirja all.  

bottom of page