Search

TOOTMISE TIMMIB EDULAUNELE PROTSESSIJUHT

Updated: Feb 5

Timmimine pole üleliia lihtne, aga kui otsima hakata, siis leiab lahenduse, kuidas materjal ja info paremini liikuma saada. Üheks võimaluseks, kuidas protsesse parandada, on näiteks lean-filosoofia järgimine.


Tähtis on näha suurt pilti. Tootmisettevõtete puhul alustatakse sageli sellest, kui teha tootmine korda ja markeerida vajalikud alad. Aga tegelikult on see protsesside timmimises alles lasteaia tase – kõige lihtsam ja elementaarsem asi, mis pole veel lean, millele pidama jääda.


Kaks võimalust protsesside hindamiseks:


Vead. Kaebuste arvu, mis on tagajärg ehk kogus sisemistest vigadest, pole mõtet mõõta, vaid tasub vaadata, millised on sisemised vead.

Tõhusus. Protsesside ja materjalide liikumise kiiruse hindamisel annavad läbijooksuajast detailsema ülevaate tsükli- ja elemendiajad. Tähtis on, kui palju suudetakse kuus ja aastas aegu parandada, tootmises näiteks materjalide läbilaskekiirust.


Tähelepanek:


Vahel kipuvad muudatused jääma kinni juhtkonna otsuste taha - töötaja teab, kuidas oleks parem asju teha, aga kuidas seda juhile tõestada?

Töötaja peab andma endast natuke rohkem, kui oodatakse. Siis hakkavad asjad liikuma. Tõsiselt ei võeta reeglina neid inimesi, kes vinguvad, see tähendab - kritiseerivad, aga ei paku lahendusi. Kui inimesed, kes annavad kriitikat, on valmis pakkuma vähemalt niidiotsa, kuidas probleemi lahendada, saab asjad liikuma ka altpoolt.
Soovid sellel teemal pikemalt lugeda?


https://www.aripaev.ee/uudised/2016/05/25/urve-uudis


VÕTA ÜHENDUST

+372 510 9411

  • LinkedIn Social Icon

LinkedIn